Helburua

Zereginak ikasteko gelaren helburua, hezkuntza-premia bereziak dituzten gazteekin lanaurreko gaitasunekin eta heldutasunera nahiz bizitza aktibora igarotzeko estrategiekin zerikusi duten ezagutza, trebetasun eta jarrera-multzoa bultzatzea da.

Ziurtagiria

Ikasketak amaitu ondoren ikasle bakoitzari ziurtagiri bat emango zaio, Lanbide espezialitatea eta garatutako gaitasunak zehazten duena.

Formakuntza Ibilbidea

Lehenengo zikloa: Oinarrizko ikaskuntzak

  • Komunikazioaren eremua
  • Autonomia pertsonalaren ermua
  • Gizarte trebetasunaren eta Elkarteratzearen eremua
  • Lanerako oinarrizko prestakuntzaren eremua

Bigarren zikloa: Berariazko ikaskuntzak

  • Oinarrizko prestakuntzaren eremua
  • Lanerako prestakuntza eta orientabidearen eremua
  • Lanbide-alorreko berariazko ikaskuntzen eremua
  • Praktikaldia enpresetan