Matrikularen ezeztapena eskatzeko, Ikastetxe honetako Idazkaritzan “Matrikula ezeztatzeko eskabide-orria” eta hau justifikatzeko beharrezkoa den agiria aurkeztu beharko dira.