Lanbide moduluak ebaluatzeari eta kalifikatzeari uko egiteko ikastetxe honetako Idazkaritzan “Uko egiteko eskabide-orria” eta hau justifikatzeko beharrezkoa den agiria aurkeztu behar dira.