Lanbide Heziketako Zikloa amaitu ondoren titulua eskatzeko, Ikastetxe honetako Idazkaritzatik pasatu behar da NANaren fotokopiarekin. Familia Ugaria izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria.

Tituluaren jabea ez den edozeinek titulua jaso ahal izateko, ondorengo “Baimena” aurkeztu beharko du.