Lantokiko Prestakuntza moduluaren salbuespena eskatzeko, Ikastetxe honetako Idazkaritzan “Salbuespen eskabide-orria“, beharrezkoak diren agiriekin batera (eskabide-orrian ikusi), aurkeztu beharko dira ikasten ari den zikloaren 2.mailaren hasieran.