A eredua

Tresneria-ondasunen mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako sistemak gainbegiratzea.

 

Profesional hau gai izango da:

 • Tresneria-ondasunak muntatzeko prozedurak prestatzeko.
 • Mekanizazio-prozesuak zehazteko.
 • Mekanizaziorako zenbakizko kontroleko makinen, roboten eta manipulagailuen programazioa eta doikuntza gainbegiratzeko.
 • Produkzioa programatzeko, kudeaketa informatizatuko teknikak eta tresnak erabilita.
 • Beharrezko hornikuntza zehazteko.
 • Fabrikazio-prozesuak ezarritako prozeduretara egokitzen direla ziurtatzeko.
 • Nire arloko baliabideen mantentze-lana kudeatzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Goi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, honako baldintza hauetako bat bete behar da:

 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
 • Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
 • Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.
 • Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako batxiler-titulua izatea.
 • Lehengo Batxilergo Bateratu Balioanizduneko (BBB) ikasi eta gero emandako batxiler-titulua izatea. • Teknikari espezialista titulua izatea.
 • Unibertsitate-titulua izatea.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate-aurrekoa gainditu izana.
 • Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
 • Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetan 2. kurtsoa gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.
 • Mekanikako teknikariak.
 • Metalak prozesatzeko instalazioen arduradunak.
 • Metalak lantzeko makinen operadoreen arduraduna.
 • Muntatzaileen arduraduna.
 • CNCko programatzailea.
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatizatuen programatzailea.
 • Produkzioaren programatzailea.

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Profesional honek metalak transformatzeko industrietan egiten du lan. Industria horiek makineria eta tresneria mekanikoak, material eta tresneria elektriko, elektroniko eta optikoak, eta industria-sektoreari dagokion garraio-materiala eraikitzeko azpisektoreen barruan daude.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

Iraupena: 2000 Ordu

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:

 • Interpretazio grafikoa. (132 o.)
 • Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa. (231 o.)
 • Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa. (240 o.)
 • Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM) (40 o.)
 • Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa. (100 o.)
 • Produkzioaren programazioa. (120 o.)
 • Fabrikazio-prozesuen gauzatzea. (198 o.)
 • Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa. (165 o.)
 • Produktuen egiaztapena. (165 o.)
 • Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua. (50 o.)
 • Ingeles teknikoa. (40 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea. (60 o.)
 • Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

Informazio gehiago

  *Beharrezkoa

  Google reCAPTCHA pribatutasun-gidalerroak eta zerbitzu-baldintzak. babesten duen inprimakia.

  Qué dicen de nosotros