A eredua

Ibilgailuen konponketa-lanak egitea, osagarriak muntatzea eta transformazioak egitea, karrozeriaren, xasisaren, kabinaren eta tresneriaren edo tresnen esparruetan.

Profesional hau gai izango da:

 • Karrozeriako elementu metalikoak eta sintetikoak konpontzeko.
 • Ibilgailuaren gainazalak prestatu, babestu eta txukuntzeko.
 • Makinetan eta tresnerian lehen mailako mantentze-lanak egiteko.
 • Ibilgailuen egituretan deformazioak aurkitzeko eta diagnostikatzeko.
 • Konponketa-prozesuak zehazteko, eskuliburuetan eta katalogoetan jasotako informazio teknikoa interpretatuta.
 • Ibilgailuaren karrozeriako elementuak ordezkatu eta doitzea, lotura finkoen edo desmuntagarrien bidez.
 • Karrozeriako egitura-elementu finkoen deformazioak konpontzeko.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
 • Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
 • Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
 • Unibertsitate-titulua izatea.
 • Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
 • Teknikari laguntzaile titulua izatea.
 • Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
 • Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
 • Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
 • Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
 • Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
 • Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
 • Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
 • Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
 • Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
 • Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.
 • Automobilen, ibilgailu astunen, traktoreen, nekazaritzako makineriaren, erauzpen-industrietako makineriaren, eraikuntzako eta herri-lanetako makineriaren eta tren-materialaren karrozeria konpontzeko txapista.
 • Beiren instalatzailea eta osagarrien muntatzailea.
 • Automobilen, ibilgailu astunen, traktoreen, nekazaritzako makineriaren, erauzpen-industrietako makineriaren, eraikuntzako eta herri-lanetako makineriaren eta tren-materialaren karrozeria-pintatzailea.

Lanak:

 • Ibilgailuen konponketako eta eraikuntzako industrien karrozeria-arloan, txapa-lanak eta karrozerien transformazioak egiten dituzten beste produkzio-sektore batzuetan, ibilgailu astunen arloan, eta zuntz-elementuen, konposatuen eta pinturaren elementuak eraiki eta konpontzeko arloan.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Iraupena: 2000 Ordua

Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:

 • Elementu mugigarriak (231 o.)
 • Elementu metalikoak eta sintetikoak. (231 o.)
 • Elementu finkoak. (231 o.)
 • Gainazalen prestaketa. (231 o.)
 • Ibilgailuen egitura-elementuak. (198 o.)
 • Gainazalak txukuntzea. (231 o.)
 • Oinarrizko mekanizazioa. (66 o.)
 • Ingeles teknikoa. (33 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
 • Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

Informazio gehiago

  Egin itzazu galdera orokorrak gai hauei buruz: aurreinskripzio prozesua; Ordutegiak; Ebaketa-notak, edo beste edozein zalantza.

  Ziur ez bazaude ikasi nahi duzuna, edo zalantzak badituzu Zikloaren artean, markatu laukitxoa. Zentroko Orientazio Zerbitzuko arduraduna zurekin harremanetan jarriko da.

  Ikasi nahi duzuna baldin badakizu, markatu aukeratutako espezialitatea

  Egin itzazu aukeratu duzun zikloari buruzko galdera espezifikoak

  Ematen dudan informazioa erabiliz nirekin harremanetan jartzea baimentzen dut.

  *Beharrezkoa

  Google reCAPTCHA pribatutasun-gidalerroak eta zerbitzu-baldintzak. babesten duen inprimakia.

  Qué dicen de nosotros