AD ereduak

Automozioaren sektoreko mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta transformazioetako eragiketak egitea, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituta, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta.

 • Konponketa-prozesuak hautatzea, eskuliburuetan eta katalogoetan jasotako informazio teknikoa interpretatu ondoren.
 • Ibilgailuen sistema mekanikoetan, hidraulikoetan, pneumatikoetan eta elektriko-elektronikoetan matxurak aurkitzea, bidezko tresnak eta diagnostiko-tresneria erabilita.
 • Motor termikoa eta horren sistema osagarriak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak erabilita.
 • Ibilgailuaren sistema elektriko-elektronikoetako multzoak, azpimultzoak eta elementuak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak erabilita.
 • Esekidura- eta direkzio-sistemen elementuak ordezkatu eta doitzea.
 • Indarra transmititzeko eta balaztatzeko sistemak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak aplikatuta.

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
 • Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
 • Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
 • Unibertsitate-titulua izatea.
 • Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
 • Teknikari laguntzaile titulua izatea.
 • Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
 • Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
 • Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
 • Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
 • Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
 • Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
 • Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
 • Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
 • Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
 • Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.

Lanbide eta lanpostu adierazgarrienak dira:

 • Ibilgailuen elektronizista.
 • Automozioko mantentze- eta konponketa-lanetako argiketari elektronikoa.
 • Automobilen mekanikaria.
 • Automobilen argiketaria.
 • Automobilen elektromekanikaria.
 • Automobilen eta motozikleten motorren eta horien sistema osagarrien mekanikaria.
 • Sistema pneumatikoen eta hidraulikoen konpontzailea.
 • Transmisio- eta balazta-sistemen konpontzailea.
 • Direkzio- eta esekidura-sistemen konpontzailea.
 • Ibilgailuen azterketa teknikoko operarioa.
 • Ibilgailuetako osagarrien instalatzailea.
 • Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea.
 • Motozikleten elektromekanikaria.
 • Ordezko piezen eta diagnosi-tresneriaren saltzailea/banatzailea.

 

Honako lanbide hauetako bat izan dezakezu:

 • Ibilgailuak eraiki eta mantentzeko sektorea, zehazki automobilen, motozikleten eta ibilgailu astunen azpisektoreak.

Honako ikasketa hauekin jarrai dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
 • Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

Iraupena: 2000 Ordu
Hauek dira heziketa-ziklo honetako lanbide-moduluak:

 • Motorrak. (198 o.)
 • Motorraren sistema osagarriak. (273 o.)
 • Fluidoen zirkuituak. Esekidura eta direkzioa. (189 o.)
 • Transmisio- eta balazta-sistemak. (198 o.)
 • Karga- eta abio-sistemak. (198 o.)
 • Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak. (165 o.)
 • Segurtasun- eta erosotasun-sistemak. (132 o.)
 • Oinarrizko mekanizazioa. (66 o.)
 • Ingeles teknikoa. (33 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105 o.)
 • Enpresa eta ekimen sortzailea. (63 o.)
 • Lantokiko prestakuntza. (380 o.)

Qué dicen de nosotros