A eta D ereduak

Profesional hau gai izango da:

 • Materialak prestatzeko eta bere eskumeneko arloetan kontsultako/unitateko informazioa prozesatzeko.
 • Bezeroari/pazienteari erizaintzako zaintza osagarriak aplikatzeko.
 • Pazientearen ingurunea eta kontsultetan/unitateetan/zerbitzuetan erabiltzen den osasun-materiala eta -tresneria osasun-baldintzetan mantentzeko.
 • Pazienteari/bezeroari zaintza psikikoak ematen laguntzeko, eta laguntza psikologikoko eta osasun-heziketako teknikak bere mailan aplikatzeko.

Ahoaren eta hortzen osasun-tresnerian instrumentazio-zereginak egiteko.

Erdi-mailako ziklo edo moduluetara sartzeko, gutxienez honako baldintzetako bat bete behar da:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua izatea.
 • Oinarrizko Lanbide titulua izatea.
 • Goi-mailako batxiler-titulua izatea.
 • Unibertsitate-titulua izatea.
 • Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea.
 • Teknikari laguntzaile titulua izatea.
 • Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu izana egiaztatzen duen ziurtagiria izatea.
 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2206 Lege Organikoaren arabera ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua.
 • Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoan ezarritako Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua izatea.
 • Hezkuntza Administrazioak baimendutako ikastetxe publiko eta pribatuetan erdi-mailako zikloak egin ahal izateko berariazko prestakuntza-ikastaroa gainditu izana, eta 17 urte beteak izatea proba amaitzen den urtean.
 • Erdi- edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana.
 • Hasierako Kalifikazio Programa baten derrigorrezko moduluak gainditu izana Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloen lehenengo kurtsoa ezarri aurretik.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, denera, gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.
 • Erdi-mailako irakaskuntzen erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.
 • Arte aplikatuak eta lanbide artistikoen 63ko planaren esperimental komunen 3. kurtsoa gainditu izana.
 • Unibertsitatean sartzeko 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu izana.
 • Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) hizkian ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat izatea egiaztatzea.
 • Ondorio akademikoetarako, aurrekoetako baten baliokide deklaratutako bestelako prestakuntza-ikasketak edo -ikastaroak gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria.
 • Lehen mailako arreta eta arreta komunitarioa: etxez etxekoa, osasunaren sustapena, ahoaren eta hortzen osasuna, kontsultak eta zaharren egoitzak.
 • Arreta espezializatua: kontsultak, ospitaleratzea, larrialdiak, pediatria, unitate bereziak (zainketa intentsiboetako unitatea, eta abar), geriatria, eta abar.
 • Osasun-etxeak, bainuterapiako zentroak, eta Ministerioetako, Autonomia Erkidegoetako edo Udaletako gizarte-gaietako sailak.

Zer lanbide araututara sar daiteke titulazio honekin?

 • Erizaintzako zaintza osagarrietako teknikaria.
 • Gizarte-erakundeetan mendeko pertsonei arreta ematea.
 • Mendeko pertsonei etxean arreta ematea.

Iraupena: 1400 Ordua

Ikastetxean, prestakuntza teoriko-praktikoaren bitartez. Edukiak honako lanbide-modulu hauetan biltzen dira:

 • Administrazio-eragiketak eta osasungintzako dokumentazioa. (60 o. oinarrizkoak – 80 o. finkoak)
 • Erizaintzako oinarrizko teknikak. (309 o. oinarrizkoak – 370 o. finkoak)
 • Ospitaleko higienea eta materialaren garbiketa. (175 o. oinarrizkoak – 210 o. finkoak)
 • Osasunaren sustapena eta pazientearentzako laguntza psikologikoa. (80 o. oinarrizkoak – 90 o. finkoak)
 • Laguntza odontologiko-estomatologikoko teknikak. (70 o. oinarrizkoak – 90 o. finkoak)
 • Lan-giroko harremanak (LGH) (60 o. oinarrizkoak – 60 o. finkoak)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea (LPO) (60 o. oinarrizkoak – 60 o. finkoak)
 • Kalitatea eta etengabeko prestakuntza (40 o. oinarrizkoak – 40 o. finkoak)
 • Lantokiko prestakuntza (LP). (336 o. oinarrizkoak – 400 o. finkoak)

Informazio gehiago

  *Beharrezkoa

  Google reCAPTCHA pribatutasun-gidalerroak eta zerbitzu-baldintzak. babesten duen inprimakia.

  Qué dicen de nosotros